Kontakta oss idag!
Dr Izabella Jawad - 072-23 04 070
Dr Claus Smed Sörensen - 073-801 60 50

HPV-test


Allmän information

HPV (Human Papillom Virus) är ett mycket utbredd virus med cirka 200 undertyper, som kan förorsaka allt från ofarliga infektioner till cancer. T.ex. ger HPV typ 1 fotvårtor, 6 och 11 könsvårtor (kondylom), som inte utvecklas till cancer. HPV typ 16 och 18 står för två tredjedelar av all livmoderhalscancer i Sverige. Ett dussintal andra kända högrisk typer står för resten. HPV är en bidragande orsak till många andra cancrar än livmoderhalscancer, t.ex. slidcancer, vulvacancer, peniscancer, analcancer och cancer i munhåla och svalg.De cancerframkallande typerna sprids främst, men inte enbart, genom sexuellt umgänge.

Många smittas av icke cancerframkallande HPV infektioner redan i barndomen. De flesta läker ut utan behandling. I sexuell aktiv ålder smittas många, fast inte alla, av cancerframkallande HPV infektioner. Hos de flesta läker infektionen ut spontant, men en mindre grupp tycks ha nedsatt immunförsvar mot dessa infektioner och utvecklar cellförändringar och ibland även cancer. Den förhöjda cancerrisken hos dessa kvarstår livet ut. Sedan cellproven infördes i Sverige på 1960-talet har dödligheten i livmoderhalscancer mera än halverats, främst bland kvinnor yngre än 50 år. Fortfarande dör 150 svenskor per år i livmoderhalscancer. Den siffran torde komma minska avsevärd med det nya HPV-testet och på sikt även av vaccinationsprogrammet.

Vem bör testa sig?

Kvinnor i åldern 23 år eller äldre bör ta testet.

Nya studier bekräftar gammal kundskap. Kvinnor över 60 år har ökat risk även för livmoderhalscancer och bör ta testet, speciellt om de tidigare haft cellförändringar. Cancer är främst en sjukdom hos äldre, bl.a. på grund av att immunförsvaret försämras med åldern. Hälften av all cancer i Sverige upptäcks efter 70 års ålder.

HPV-testning är viktigare ju äldre man blir. Kvinnor som är HPV-positiva i medelåldern bär ofta på långvariga infektioner, som de inte förmår läka ut.

Även du som tagit cellprov regelbundet bör ta testet. HPV-testet ger klart ökat säkerhet. HPV-testet är 2,5 gångar känsligare än traditionella cellprov. Drygt 25 % av svenska kvinnor med nyupptäckt livmoderhalscancer hade inga påvisade cellförändringar vid senaste cellprovstagningen!!

Vad gör jag om testet visar att jag bär på högrisk HPV?

Kom ihåg att infektion med högrisk-HPV (cancerframkallande virustyper) inte är liktydigt med att du har cellförändringar eller livmoderhalscancer. De flesta infektioner läker ut spontant. Men påvisad högriskinfektion betyder att du tillhör gruppen i vilken livmoderhalscancer (och andra cancrar) kan dyka upp. Den risken består livet ut.

Positivt test medför att vi rekommenderar tätare kontroller och eventuellt även operation (konisation).

Hur ofta bör jag ta om HPV-testet?

Är HPV-testet negativt, d.v.s. utan högrisk-virus infektion, är risken för livmoderhalscancer försumbar. Däremot kan nya infektioner inträffa vid nya sexuella kontakter. Det är önskvärt att upptäcka dem så tidigt som möjligt.

Studier har visat att HPV-testet bör utföras med 3-5 års intervall. Tätast om du är genetisk utsatt, t.ex. fördubblas risken för cancer om nära anhörig haft HPV orsakat cancer. Behandling med läkemedel som nedsätter immunförsvaret ökar risken för cellförändringar och cancer.

Hur mycket kostar testet?

Priset för testet ligger på 1500kr exkluderat läkarbesöket.

Varför välja oss?

  • Bäst service
  • Trevligt bemötande
  • Hög kvalitet
  • Lång erfarenhet
  • God tillgänglighet

Vi finns här

Dr Izabella Jawad

Storgatans Gynekologmottagning
Storgatan 12A
703 61 Örebro
072-23 04 070

Dr Claus Smed Sörensen

Storgatans Gynekologmottagning
Storgatan 12A
703 61 Örebro
073-801 60 50

Öppettider

Öppettider varierar. Vi erbjuder huvudsakligen eftermiddags- och kvällstider.