Kontakta oss idag!
Dr Izabella Jawad - 072-23 04 070
Dr Claus Smed Sörensen - 073-801 60 50

Ultraljud i tidig graviditet


I samband med undersökning gör vi alltid en noggrann medicinsk kontroll av fostret. I alla våra undersökningar bedömer vi antal foster och mäter dess storlek. Vi kan även estimera den beräknade förlossningsdagen. Undersökningarna kan ha olika fokus såsom att få graviditeten bekräftad, granskning av fostrets anatomi, ultraljuds undersökning inför NIPT

Viabilitetsgranskning – den ultraljudsundersökningen utförs allra tidigast i graviditeten. Den är främst till för att kunna bekräfta att hjärtat slår som det ska, se hur stort fostret är och beräkna graviditetslängden samt se om det finns mer än ett foster. Ibland är det svårt att tro på det positiva svaret på teststickan eller om ni känner er oroliga pga tidigare missfall eller utomkvedshavandeskap eller om det förekommit blödningar eller smärta.

I många fall där en graviditet slutar med missfall har det från början aldrig funnits ett foster. Ser man ett foster med hjärtaktivitet vid en ultraljudsunderökning är risken för missfall mindre. Det kan därför ge extra trygghet att genomföra en tidig undersökning.

Denna undersökning rekommenderar vi från 8+0 till 11+0 veckor, men kan utföras tidigare om särskilda behov finns (till exempel om den gravida tidigare har haft ett utomkvedshavandekap)

Vid en tidig ultraljudsundersökning, som vi rekommenderar från vecka 11+0 kan vi bedöma fostrets utveckling till en viss grad men det är för tidigt för en noggrannare bedömning av fosteranatomin.

 

Varför välja oss?

  • Bäst service
  • Trevligt bemötande
  • Hög kvalitet
  • Lång erfarenhet
  • God tillgänglighet

Vi finns här

Dr Izabella Jawad

Storgatans Gynekologmottagning
Storgatan 12A
703 61 Örebro
072-23 04 070

Dr Claus Smed Sörensen

Storgatans Gynekologmottagning
Storgatan 12A
703 61 Örebro
073-801 60 50

Öppettider

Öppettider varierar. Vi erbjuder huvudsakligen eftermiddags- och kvällstider.