Endometriostest

Ziwig Endotest ® – Världens första salivtest för endometrios

Ziwig Endotest® är ett enkelt, icke-invasivt diagnostiskt test på saliv för tidig upptäckt av alla typer av endometrios.

Fördelarna med Ziwig Endotest®:

  • Tydliga positiva/negativa resultat
  • Snabb diagnos
  • Alla former av endometrios kan diagnostiseras
  • Hög tillförlitlighet – nära 100%
  • Enkel och icke-invasiv provinsamling

Ziwig Endotest® rekommenderas för kvinnor mellan 18 och 43 år som uppvisar ett eller flera symtom som tyder på endometrios.

Genom att erbjuda tydliga och tillförlitliga resultat samt möjliggöra snabb diagnos av alla former av endometrios, spelar Ziwig Endotest® en viktig roll i förbättringen av vården för kvinnor som lider av denna sjukdom. Dess enkla och icke-invasiva provinsamling gör det också till ett bekvämt alternativ som minskar obehaget för patienterna och gör det enklare att genomföra testet. Med Ziwig Endotest® kan tidigare upptäckt och mer exakt diagnos bidra till att förbättra livet för kvinnor som lever med endometrios.

Pris för Endotest: 10 300 kr

För ytterligare information om Endotest och endometrios gå till: https://www.lifegenomics.se/vara-tester/ziwig-endotest/

Frågor?
Välkommen att kontakta oss vid frågor. Klicka här.