NIPT

Non Invasive Prenatal Testing

Vi utför NIPT-test som analyserar fritt DNA från fostret i mammans blod.

Detta är mätbart från 10 fulla graviditetsveckor. Provet är helt ofarligt.

Provet analyserar med över 99% noggrannhet förekomsten av de tre vanligaste typerna av trisomier. Testet erbjuder även frivillig analys av deletionssyndrom, könskromosom-aneuploidier samt könsbestämning utan extra kostnad.

Vi samarbetar med Life Genomics i Göteborg.

För detaljerad information angående två olika test möjligheter kan du gå vidare till Fostertest för gravida

Kostnad:

Harmony – baspaket, kostnad 5 800 sek, ultraljud ingår.

Tillvall – utökad analys för mikrodeletionen 22q11.2 som orsakar DiGeorges syndrom – totalkostnad 7 300kr, ultraljud ingår.

Du ska vara i 10 fulla graviditetsveckor som är verifierade med ultraljud, ultraljud görs på plats inför provtagning. Man behöver också veta antal foster. När du tagit testet tar det ca 2 arbetsveckor innan du får svar.

Du betalar vid besöket antingen med att du sätter in pengarna på

BG 5041-6965 eller Swish 123 148 48 98 (Dr. Izabella Jawad)

eller

PG 70 23 89-8 (Dr.Claus Smed Sörensen) alt Swish 123 488 32 52