Graviditet

Viabilitetsgranskning – den ultraljudsundersökningen utförs allra tidigast i graviditeten. Den är främst till för att kunna bekräfta att hjärtat slår som det ska, se hur stort fostret är och beräkna graviditetslängd samt se om det finns mer än ett foster.

I många fall där en graviditet slutar med missfall har det från början aldrig funnits ett foster. Ser man ett foster med hjärtaktivitet vid en ultraljudsundersökning är risken för missfall mindre. Det kan därför ge extra trygghet att genomföra en tidig undersökning.

Denna undersökning rekommenderar vi från 7+0.

Den tidiga anatomigranskningen ersätter inte anatomigranskningen i vecka 18-20.

Barnets kön kan bestämmas bäst först efter 16 fullgångna veckor.

Tillväxtkontroll t om vecka 28+0 är till för att bedöma barnets utveckling. Vi tittar främst på tillväxten men då vissa avvikelser i fosterutvecklingen kan uppstå senare eller inte vara synliga vid anatomigranskningen (vecka 18-21) kommer vi systematisk att genomgå fostrets organsystem. Bedömning av mängden fostervatten och moderkakans placering är också en del av undersökningen.