Profesionell hjälp

Personlig service

Våra Undersökningar

Blödningsrubbningar, PCOS, missfallsutredning, endometrios, genital klåda, HPV test samt cellprov, PMS, samlevnadsproblem, urininkontinens, framfall, underlivscancer mm

Ultraljud i tidig graviditet.

Graviditetsultraljud i andra och tredje trimester

Fostertest.

Riskfritt och tillförlitligt.

Fertiltitetstest. Fertilitetsundersökning.

Utrednings av äggledarpassage.

Hjälp med stimuleringen av ägglossning

Distans – IVF

Ägg – och spermiedonation

Embryodonation

Hjälp med utredning och behandling med bl a bioidentiska hormoner.