Klimakteriet

Under en kvinnas liv händer det mycket som påverkas av hormoner.

Vi välkomnar patienter som vill diskutera sin hälsa och eventuella besvär kring klimakteriet.

Du kan få hjälp med utredning och behandling med t ex bioidentiska hormoner.

Sök alltid läkare om du får en vaginal blödning efter klimakteriet.