Vi finns här för er

Dr. Izabella Jawad

Legitimerad läkare – Specialist i obstetrik och gynekologi.

Dr Izabella Jawad har arbetat inom Region Örebro Län i drygt 24 år, varav de senaste åren med fokus  fokus på infertilitet utredningar och behandlingar bl a stimulering av ägglossning och IVF.

Profil
Allmän gynekologi med bland annat hormonbehandlingar, ultraljud, klimakteriebesvär, preventinmedelsrådgivning, missfallsutredning, behandling av endometrios, PMS, samlevnadsproblem, urininkontinens, framfall, underlivscancer. 
Graviditetsultraljud i alla trimestrar.
Barnlöshetsutrednningar och behandlingar.

Hjälp med distansmonitoreringar erbjuds, bl a samarbetar jag med IVF kliniken i Falun, Nordic IVF Göteborg samt Carl von Linné kliniken i Uppsala men även med andra IVF kliniker i Sverige och utomlands, bl a EGV kliniken i Riga och O.L.G.A klinik i St Petersburg.

 

Dr. Claus Smed Sörensen

Legitimerad läkare – Specialist i gynekologisk onkologi, kvinnosjukdomar och förlossningar.

Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat på Universitetssjukhuset i Örebro inom obstetrikens och gynekologins alla områden med övervikt mot gynekologisk cancer och klimakterieproblematiken (ovarial endokrin insufficiens).

Under sista halvan av kvinnans liv är östrogenbristen ett betydligt större hot mot hennes liv och livskvalitet än vad de gynekologiska cancersjukdomarna är. Detta har ökat mitt särskilda intresse för klimakteriet. Ju närmare menopausen (sista menstruationens första dag) behandlingen sätts in ju större nytta gör den. Det finns ingen vetenskap som stödjer motståndet mot tidig insatt hormonbehandling. Den samlade risken att dö i cancer minskar hos hormonbehandlade. Men behandlingen flyttar runt på cancersjukdomarna. De största hälsovinsterna på tidig insatt behandling får man dock på hjärt-kärlområdet och på längre sikt inom osteoporosen. Höftfraktur är idag 3 gångar vanligare hos kvinnor än män i Sverige. Vikten av administrationsväg ökar med åldern. Hormonbehandling ökar patientens hälsa och livskvalitet. Hos den enskilda patienten kan kontraindikationer för behandlingen finnas varför denna alltid skall föregås av läkarbesök. Svenskor lever dock – än så länge – större delen av sina liv innan menopausen och större delen av min vardag går åt till att lösa allmän gynekologiska problem och oro, härunder delar av den växande problematiken kring reproduktionen. 

OBS! Dr. Smed Sörensen utför inte könsbestämningen.

Välkommen att boka tid